Prawo do odstąpienia od umowy

Zaufanie za zaufanie. Zwrot w ciągu 14 dni.

Przysługuje Państwu prawo do rezygnacji z zakupu, czyli do odstąpienia od umowy zakupu bez podania jakiejkolwiek przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki.
Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, prosimy poinformować nas o swojej decyzji w drodze jednoznacznego oświadczenia drogą mailową na adres piu@piudime.com
 oraz wypełnienie i odesłanie fomularza zwrotu :


Miejsce, data ………………………………………………………..
Imię i nazwisko ……………………………………………………..
Adres kupującego………………………………………………….
………………………………………………………………………………
Telefon / Mail ……………………………………………………….                                                

                                                                                                                     

                                                                                                       Piu di ME Sklep INTERNETOWY
                                                                                                              www.piudime.com
                                                                                                      ul/ Rewalska 11 60-466 Poznań


Dotyczy zamówienia nr: ………………….. z dnia ………………………………….

Odstąpienie od umowy sprzedaży

Ja niżej podpisany informuję, że odstępuję od umowy sprzedaży następujących rzeczy:
1. ………………………………………………………………………………………….
2. ………………………………………………………………………………………….
3. ………………………………………………………………………………………….
4. ………………………………………………………………………………………….

Powyższe rzeczy zakupiłem w dniu …………………..……………… r.
Powyższe rzeczy odebrałem w dniu ……………………...………….. r.

Proszę o zwrot kwoty PLN
………………………………………………………
słownie: .................................................................................................................................

na konto nr: .................................................................................................................................


Dane do przelewu (Imię i nazwisko )
…………………………………………………………………………….......................................................................Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, czyli rezygnacji z zakupu, wystarczy, powiadomić nas o tym fakcie w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki.


Piu di ME team